La Federació Sardanista de les Comarques de Lleida

La Federació Sardanista de les Comarques de Lleida té com a objectiu principal la promoció i difusió del moviment sardanista, així com aprofitar la seua estructura per a col·laborar en el desenvolupament del moviment cultural, associatiu i cívic de les terres de Lleida.

Actualment, la Federació Sardanista de les Comarques de Lleida, engloba un total de 40 agrupacions sardanistes; i està estructurada en sectors representatius de cada vessant sardanista.

Actualment els sectors que formen part de la FSCLL són els següents:

  • Saltem i Ballem (encarregat de l’ensenyament de la sardana a escoles i per a adults).
  • L’ACSTELL (Agrupació de Colles Sardanistes de les Terres Lleidatanes: que organitza el Campionat de Colles Sardanistes de la Terra Ferma).
  • Coordinadora d’Aplecs de la Sardana de les Comarques Lleidatanes (encarregada dels Aplecs que tenen lloc a les comarques de Lleida).
  • Informadors sardanistes.

La FSCLL assumeix la gestió administrativa i econòmica dels sectors, els quals tenen un funcionament independent i propi al seu àmbit d’actuació.

La Federació s’encarrega també de tot aquell tipus d’activitats que no entra dins l’àmbit de les diferents sectorials, a més de ser l’ens de coordinació i representativitat màxima del moviment sardanista a les comarques de Lleida.